Walking on sunhine (Inschrijving Vierdaagse 2010)

0
31

Maandag 1 februari 2010 om 6.38u ontving ik van de Centrale Administratie Vierdaagse de volgende mail

Overzicht van uw inschrijving voor de 94ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen

De volgende gegevens hebben wij op 1 februari 2010 van u ontvangen:

Datum inschrijving: 1 februari 2010

Inschrijfnummer: ******

Naam: MJHE Kouters

Geboortedatum: 16 september 1963

Geslacht: Man

Nationaliteit: Nederland

Adres: *************** **

            **** ** **********

E-mailadres: ********@*******.**

Telefoonnummer: **********

Mobiel nummer: **********

Lidnr. KNBLO-NL: ******

Lidnr. NWB:

Afstand: 50 kilometer

Beloning: 14

Certificaat: Nee

Inschrijfgeld:

€ 32, wordt d.m.v. eenmalige machtiging geincasseerd van onderstaande rekening.

Rekening: 

**********, t.n.v. MJHE Kouters, **********

Betalingskenmerk: *****

Wij maken u er op attent, dat deze inschrijving is geaccepteerd onder de voorwaarde van betaling van het inschrijfgeld.
Circa vier weken na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving.

Wijzigingen in uw contactgegevens of inschrijving kunt u zelf aanbrengen via Mijn Vierdaagse op www.4daagse.nl.
Wijzigingen die u niet via Mijn Vierdaagse kunt uitvoeren, kunt u per e-mail kenbaar maken aan de
Centrale Administratie (administratie@4daagse.nl).