zondag, februari 17, 2019

Engels

HAVO Engels Het vak Engels bestaat uit taal en literatuur. Voor het taalgedeelte krijg je leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je spreekvaardigheid oefen je met multimediale opdrachten. Voor het literatuurdeel krijg je algemene informatie over Engels literatuur, literaire begrippen...

Management en organisatie

HAVO Management en organisatie Mensen proberen doelen te bereiken door samen te werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in ondernemingen, in verenigingen en in scholen. Om tot een goede samenwerking te komen moeten mensen afspraken maken en organisaties in het leven...

Filosofie

HAVO Filosofie Het onderdeel Filosofie is opgedeeld in sociale filosofie en praktische filosofie. In de leerstof wordt aandacht besteed aan het trainen van filosofische vaardigheden en het ontwikkelen van een filosofische benadering. Ook wordt aan de ene kant de...

Natuurkunde

HAVO Natuurkunde In de leerstof komen de volgende onderwerpen aan bod: onderzoeken, de elektronische huisinstallatie, lichtbeelden, krachten in de sport, brandstofverbruik in het verkeer, verwarmen en isoleren, straling en gezondheid, materie, beweging in de sport, technische automatisering. Ook wordt...

Duits

HAVO Duits Het vak Duits bestaat uit taal en literatuur. Voor het taalgedeelte krijg je leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je spreekvaardigheid oefen je met multimediale opdrachten. Voor het literatuurdeel krijg je algemene informatie over Duitse literatuur, literaire begrippen...

Economie

HAVO Economie In de leerstof komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met allerlei (nieuwe) aspecten uit de economie. De leerstof bevat naast tekst ook veel foto's grafieken, tabellen, tekeningen en anekdotes. Ook komen onderwerpen aan de...

Biologie

HAVO Biologie Aan bod komen belangrijke biologische zaken zoals je ze ziet in de krant en op tv, maar ook uit je dagelijks leven. Daarnaast omvat de leerstof onderwerpen als: cellen, voortplanting en ontwikkeling, voortplanting en seksualiteit, erfelijkheid, regeling...

Zelfstandig adviseur

Cursus Zelfstandig adviseur Wil je een eenmanszaak starten als adviseur/consultant? Zorg dan dat je goed voorbereid bent! Met de opleiding Zelfstandig adviseur bereid je je perfect voor op alle aspecten van het vak. Er is ruim aandacht voor consultancy,...
Cursus ZZP-er voor creatieve professionals Als je als creatieve professional voor jezelf wil beginnen, krijg je met nogal wat vragen te maken. Wat zijn je rechten en plichten als je voor jezelf begint? Welke instanties zijn er om jou...

Zoekmachinemarketing

Cursus Zoekmachinemarketing De opleiding Zoekmachinemarketing is bestemd voor startende marketeers en webprofessionals die zich bezig (willen) houden met online marketing. Onder andere contentmanagers, webmanagers, (online/internet)marketeers, productmanagers, traffic managers en overige geinteresseerden die websites en/of online campagnes beheren, hebben veel...

Uitgelichte artikelen