Ondersteuning bij het terugdringen van risico’s op de werkvloer

0
2182
veiligheid op de werkvloer

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het uitgangspunt voor een arbeidsomstandighedenbeleid dat optimaal functioneert. Volgens de Arbowet is iedere werkgever in Nederland verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Als werkgever hoor je te voldoen aan alle verplichtingen van deze wet om je bedrijf gezond te houden, en om te voorkomen dat je boetes krijgt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het opstellen van hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, behoort tot de kerntaken van de arbodienst. In de resultaatgerichte dienstverlening van een gecertificeerde arbodienst, vind je exact wat je zoekt als je werkgever bent en een arbodienst in de arm moet nemen.

Naast verzuimbegeleiding ben je daar aan het goede adres voor: de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter, en proactief advies dat is gericht op het voorkomen van verzuim.

Welke stappen komen er kijken bij het terugdringen van risico’s op de werkvloer met de Risico Inventarisatie & Evaluatie?

  • Inventarisatie: alle risico’s binnen jouw onderneming op één lijst;
  • Evaluatie: het sorteren van de risico’s met de voornaamste risico’s bovenaan;
  • Plan van Aanpak: wie doet wat op welk tijdstip, en hoe wordt dit betaald?
  • Toetsen: jij laat het Plan van Aanpak en de RI&E toetsen;
  • Actueel houden.

Basis voor een gedegen preventiebeleid

Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht om de Risico Inventarisatie & Evaluatie als  instrument in te zetten. Vanzelfsprekend kun je niet alle risico’s op de werkvloer wegnemen, maar je kunt ze wel zoveel mogelijk proberen te beperken of te verminderen als je weet welke risico’s jouw werknemers lopen. Je kunt de daad bij het woord voegen door te beginnen met een Risico Inventarisatie & Evaluatie, want dit is in feite de basis voor ieder gedegen preventiebeleid. Daarom is een RI&E verplicht voor iedere ondernemer met mensen in dienst.

Inventarisatie

Een gecertificeerde arbodienst kan je ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, die bestaat uit een document dat de risico’s in kaart brengt en daarnaast een lijst met oplossingen bevat. De preventiemedewerker binnen jouw organisatie kan deze lijst opstellen met behulp van een instrument dat je kunt selecteren op de website www.rie.nl. Eventueel kan een arbeidshygiënist of hoger veiligheidskundige je bij deze inventarisatie ondersteunen. Het is ook mogelijk om de inventarisatie in het geheel over te laten aan de arbodienst. Verder is het goed om op de hoogte te zijn van het feit dat – afhankelijk van de grootte van je organisatie – een Risico Inventarisatie & Evaluatie volgens de Arbowet moet worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst.