Wat is de Zorgverzekeringswet?

0
768

Nederland heeft een zeer uitgebreid zorgverzekeringsstelsel. Voor iedere Nederlandse burger is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht. Daarvoor dien je premie te betalen. Daar staat tegenover dat er voor iedereen passende zorg beschikbaar is. Het verplicht afsluiten van een verzekering valt onder de zogeheten Zorgverzekeringswet, oftewel ‘ZVW’. Wat houdt deze wet precies in?

Zorgverzekeraarswet

Als het goed is betaal je iedere maand premie voor je zorgverzekering. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekering je bent aangesloten. Wel kan het premiebedrag door aanvullende verzekeringen sterk uiteenlopen. Hoe dan ook is een basis zorgverzekering voor iedere Nederlander volgens de ZVW verplicht. Dit geldt trouwens ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een Nederlands loon ontvangen.

Verplichtingen voor zorgverzekeraars

De ZVW zorgt er samen met de ‘Besluit Zorgverzekering’ en ‘Regeling Zorgverzekering’ voor dat het zorgverzekeringsstelsel in Nederland goed verloopt. Zo legt het zorgverzekeraars een aantal vaste verplichtingen op. In totaal moeten zorgverzekeraars zich aan 4 zaken houden:

  • Acceptatieplicht: iedereen moet geaccepteerd worden voor de basisverzekering
    Zorgplicht: De zorg die in de basisverzekering vermeldt staat moet altijd worden geleverd
  • Verbod op premiedifferentiatie: Verzekeraars mogen op basis van bepaalde gezondheidskenmerken geen verschillende premies vragen
  • Transparantie informatie: De consument heeft altijd recht op heldere en betrouwbare informatie van de zorgverzekeraar
  • Risicoverevening: Dit houdt in dat de hoge kosten van bepaalde verzekerden zoveel mogelijk gelijkwaardig worden gedragen

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie dien je voor de ZVW overigens nog een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Zoals de naam al doet vermoeden is de hoogte van het bedrag afhankelijk van je inkomen. Personen met een laag inkomen hoeven bijvoorbeeld minder te betalen dan iemand met een hoog inkomen.