Hoe je door samenwerking de beste marketingresultaten bereikt

0
4270
marketing

Het is jammer dat marketeers vaak vergeten om de rest van de organisatie te betrekken bij hun werkzaamheden. Zo gaan ze vaak alleen aan de slag met data. Pas bij het eindresultaat stellen ze hun afdeling of directie op de hoogte. Helaas leidt deze manier van werken zelden tot verbetering van de efficiëntie of strategie.

Vragen en verwarring

Door alleen met data en methoden aan de slag te gaan is de kans op tegenstrijdigheden binnen een bedrijf groot. Ze zijn immers niet tot stand gekomen met behulp van anderen. Minstens zo belangrijk is het feit dat er achter de data een verhaal moet zitten. Dit ontbreekt echter wanneer er binnen een bedrijf niet wordt samengewerkt.

Relevant bedrijfsverhaal vertellen

Met wederzijdse overeenstemming worden de beste resultaten bereikt. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een dashboard. Dit onderdeel dient aan drie belangrijke zaken te voldoen. Ten eerste dient het resultaten op een compacte manier weer te geven. Ten tweede moet het een relevant verhaal vertellen aan de hand van nieuwe inzichten. Dit moet uiteindelijk medewerkers binnen het bedrijf aanzetten om actie te ondernemen. Wanneer een marketeer echter alleen werkt ontstaan er vragen. Waar komt de data bijvoorbeeld vandaan? Zijn de verkregen inzichten wel juist, en last but not least, relevant? Deze verwarrende situatie leidt meestal niet tot het juiste draagvlak. Het leidt in de meeste gevallen niet tot positieve acties.

Samenwerking met de finance-afdeling

Het is essentieel dat marketing gebaseerd op data de steun heeft van collega’s, directie en aandeelhouders. Alleen met een intern draagvlak wordt het een succes. Zo is het belangrijk om een brug te slaan naar de finance-afdeling. Net als marketing wordt daar immers constant met cijfers gewerkt. Beide afdelingen moeten elkaars beweegredenen goed begrijpen. Alleen dan is het voor het bedrijf mogelijk om een mooi verhaal te vertellen. Het voorkomt saaie financiële presentaties met een onduidelijk verhaal. Tegelijkertijd worden ook uitbundige marketingpresentaties zonder goede onderbouwing en vage cijfers voorkomen.

Draagvlak binnen het bedrijf

Een samenwerking tussen marketing en finance betekent dat kansen wat betreft data echt worden benut. Een analyse van data leidt in dat geval tot een verhaal waar het hele bedrijf zich in kan vinden. Medewerkers gaan er actief en met veel plezier aan de slag.

Data bespreken met naaste collega’s

In feite zijn er drie manieren waarop je dit draagvlak kunt creëeren. Ten eerste dien je als marketeer data en methodes aan je naaste collega’s voor te leggen. Alle gegevens dienen dus op de eigen afdeling met elkaar te worden afgestemd. Bekijk met elkaar het werkmateriaal, en controleer de data op juistheid. Bespreek vervolgens samen of je met deze data de efficiëntie binnen het bedrijf kunt verbeteren.

Sla de handen ineen met andere afdelingen

Nadat de marketingafdeling de handen ineen heeft geslagen is het tijd voor de tweede stap, namelijk een gesprek met de managers van finance, sales en operations. Het is de bedoeling dat je hen ook overtuigt van je verhaal. Leg de analyse en data van elke afdeling naast elkaar. Komen deze cijfers overeen, en wat zijn de conclusies? Probeer overeenstemming met elkaar te bereiken. Soms is dat een flinke uitdaging, maar hopelijk kom je er samen uit. Vervolgens kun je het gaan hebben over de essentie, namelijk hoe deze analyse de bedrijfsprocessen kan verbeteren.

Lees ook: hoe haal je meer uit affiliate marketing

Begeef je op de markt

Nu de neuzen dezelfde kant op staan kun je de resultaten vergelijken met andere bedrijven. Hoe presenteren andere ondernemingen in een bepaalde sector? Gebruiken zij misschien bepaalde methoden die ook voor jouw bedrijf als inspiratie kunnen dienen? Het voordeel van naar buiten treden is het feit dat je cijfers meer achtergrond krijgen. Door ze te vergelijken met de huidige markt verkrijg je waardevolle inzichten. Voor aandeelhouders en andere partijen is het erg handig om hier gebruik van te maken. Het is namelijk meteen duidelijk in welke opzichten het bedrijf goed presteert, en op welke vlakken er nog verbetering nodig is.