Steenmarter droom.

0
744

Steenmarter (Martes foina) is een typische natuur dichtbij dier. De Steenmarter behoort tot de groep van de marterachtigen. Hij is ongeveer even lenig en groot als een kat, maar slanker en hij staat lager op zijn poten. De Steenmarter heeft een vaalbruine vacht met een witte, gevorkte bef die uitloopt tot op de voorpoten. Kenmerkend voor de Steenmarter is de lange, ruige pluimstaart. Vroeger werd er op de Steenmarter veel jacht gemaakt. Men zag hem als een rover van pluimvee en anderzijds kon de mens alleen zijn prachtige pels waarderen. Tot 1942 stond de wet bejaging toe, sindsdien is de jacht op Steenmarters verboden. Het dier was bijna uitgestorven, door de jacht, de toenemende schaalvergroting van de landbouw (verlies van biotoop) maar ook door de intensivering van het verkeer.

Daarom is de Steenmarter beschermd in de Flora- en faunawet. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het aantal Steenmarters weer toe en niet alleen in het landelijk gebied. Binnen zijn verspreidingsgebied kan men Steenmarters ook in dorpen en steden aantreffen. Blijkbaar schuwt dit dier het leven in de nabijheid van de mens niet; hij is een zogenaamde cultuurvolger geworden. Meestal wordt een Steenmarter niet opgemerkt. Maar als je een hond hebt die niet van Steenmarters houd is het een makkie om ze te zien. Zo gauw we onze dagelijkse laatste avond uitlaat rondje in het dorp maken is mijn hond Zuske "Steenmarter alert". Zo gauw ze een Steenmarter ruikt gaan haar rugharen in "marterstand" staan. We blijven dan even staan en kijken een beetje rond. Zo gauw ze eentje in het vizier heeft neemt ze een houding aan en stampt zachtjes met haar voorpoot op de grond. De stand van de oren geven de richting aan waar de Steenmarter zich bevindt en met een beetje geluk zien we de Steenmarter(s) in het schemerlicht van de lantaarnpalen de straat oversteken. Eenmaal thuis kan ik onze waarneming noteren en krijgt ze als beloning een stuk gedroogde runderpens. Als ze die smakelijk op is gekauwd gaat ze weer tevreden en rustig slapen. Maar wat heet rustig! Slapend met bewegende poten, grommend en met een staart kwispelend ligt ze onder een deken in haar nest. Dit is vast en zeker een Steenmarter droom!