Gewenst Weeskind.

0
58

Het is mooi weer en het is een periode met wat weiniger nectarplanten dus het is de moeite waard om in de tuin te stropen. Vooral als je een soort tegenkomt die je nog nooit eerder hebt gezien. Zwart weeskind (Mormo maura) is een mooi getekende en een van de grootse uilen van Nederland. Tot voor een paar jaar geleden ging men er vanuit dat het Zwart weeskind alleen in Zuid-Limburg met enkele populaties voorkwam. Maar deze zeldzame nachtvlinder wordt tegenwoordig op meerdere plekken in het land gezien. Dat is maar goed ook. Van half juni-half september vliegt één generatie. De vlinders rusten overdag in gebouwen, onder bruggetjes, in nestkasten en Klimop. De rups overwintert als jonge rups, laag in de vegetatie. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in de strooisellaag. De verpopping vindt plaats in een harde cocon achter dood schors en of in de strooisellaag. De volgende ochtend zat het weeskind nog te snoepen van de stroop en vloog plotseling naar de met klimop begroeide muur om voor de eerste warme zonnestralen te schuilen. Mooi, dan zal ze vanavond er ook wel weer present zijn!