Wéér verziekt een cybervandaal dit blog

0
555

Weer is er, zo moet ik tot mijn
ergernis constateren, een vandaal bezig om dit blog te verzieken.
Over hoe dat mogelijk is weet ik niet, maar het menu in de
rechterkolom "laatste reacties" geeft sinds vanmorgen niet
de laatste reacties, maar een willekeurig rijtje vroegere reacties.
Dat iemand hier lol aan beleeft – ik snap dat niet. Ik hoop maar dat
de beheerders van het programma blogse.nl de gevolgen van deze
inbraak weten terug te draaien en volgende inbreuken weten te
verwijderen. Ik kan er niets aan doen. Het enige dat ik kan doen is:
dat hele menu daar weghalen – iets waartoe ik genoopt zal zijn als
dit langere tijde zo blijft. Maar dat zou een essentieel onderdeel
van dit blog (zeg: het discussie-platform of forum-karakter)
wegnemen.

Misschien wil iemand even het
gelijk van Spinoza's axioma van het vierde deel van de Ethica
illustreren?

"Er bestaat in de
werkelijkheid geen individueel ding, dat niet door een ander in
vermogen en kracht overtroffen wordt. Welk individu men ook neemt, er
bestaat altijd een ander met een groter vermogen dat het kan
vernietigen."

Ik hoop niet dat het zover komt
dat iemand binnendringt en het hele blog wist – een enge gedachte.

Stan Verdult

[Ook al zo'n gevolg van eerdere aanvallen: ik moet nu mijn naam onder het blog typen, daar ik het account als 'gebruiker van dit blog' heb kwijt gespeeld en het niet meer terug kan invoeren. Zo moest ik sindsdien terugvallen op de naam van Spinoza onder wiens naam ik per abuis dit blog zeven jaar geleden opende. Meteen toen ik dat ontdekte heb ik mijzelf als 'gebruiker' ingevoerd, maar Spinoza is dus a.h.w. de eigenaar van dit blog…]