Wordt Spinoza speerpunt in Katwijk’s Citymarketing?

0
394

Tot heden laat het gemeentebestuur van Katwijk zich weinig gelegen liggen aan het feit dat het aan de Spinozalaan in Rijnsburg het Spinozahuis binnen z’n gemeentegrenzen heeft.
Bordverwijzingen die geïnteresseerde toeristen de weg naar het Spinozahuis wijzen hadden tot heden nog geen enkele prioriteit – het aantal bezoekers zou toch maar gering zijn, zo werd gemeend. Dat een beetje méér publiciteit en verwijsbegeleiding het aantal bezoekers zou kunnen helpen verhogen – het kwam niet bij B&W op.

Afstaptip 10 Spinozahuis in de folder Fietsen in Katwijk, daarbij blijft het wel zo ongeveer: “Halverwege de Spinozalaan staat museum het Spinozahuis. Het Spinozahuis in Rijnsburg is het huis waarin filosoof Benedictus de Spinoza woonde en werkte van 1661 tot 1663. Museum Het Spinozahuis is er sinds 1899 gevestigd, met onder meer een unieke reconstructie van Spinoza’s bibliotheek en een verzameling van brieven en portretten."