Willem van Herp (Antwerpen c. 1614–1677)

0
48

Er zijn weinig raakvlakken laat staan overeenkomsten tussen de filosoof Benedictus de Spinoza en de schilder Willem van Herp op het feit na dat ze beiden in de 17e eeuw leefden. En dat ze in hetzelfde jaar stierven, Spinoza op 21 februari 1677 (op 44 jarige leeftijd) en Van Herp op 23 juni 1677 (op 63 jarige leeftijd). Een overeenkomst is verder dat ze zich beiden nogal met de “verbeelding van de godsdienst” bezig hielden, zij het dan wel op heel verschillende wijze.

En vandaag, op Goede Vrijdag, is er in het christendom de herinnering aan de doornenkroning van Christus, waarvan Van Herp dit schilderij maakte, en doornen verwijzen tevens naar de naam van Spinoza. Daarmee hebben we de raakvlakken wel zo ongeveer gehad. Het laatste is de aanleiding dat ik vandaag dit blogje over Van Herp maak.