"Why Tolerate Religion?" laat Spinoza links liggen

0
33

In het verlengde van het blog van gisteren over tolerantie signaleer ik hier een recent boek dat de vraag behandelt waarom de staat (de VS van Amerika) eigenlijk de godsdienst voortrekt en waarom niet-godsdienstige burgers dat zouden tolereren. Richard Dawkins is op alle fronten bezig de religie te bestrijden, Brian Leiter verzet zich tegen voorrechten die religies zouden ondervinden. Van hem kwam een paar weken geleden dit boek uit:

Brian Leiter, Why Tolerate Religion? Princeton University Press, 2012.
[Zoals bij Amazon is te zien, is in het boek alvast 2013 als jaar van verschijnen gedrukt – mogelijk om het een langere houdbaarheidsdatum mee te geven?]

Brian Leiter is Karl N. Llewellyn Professor of Jurisprudence and Director of the Center for Law, Philosophy, and Human Values at the University of Chicago. Hij is de autheur van Naturalizing Jurisprudence en Nietzsche on Morality. Hij is misschien het meest bekend als de maker van het waarschijnlijk meest bezochte filosofenblog: Leiter Reports blog.

Hierna neem ik over hoe de uitgever het boek aanprijst. Ik vermeld alvast hier mijn verbazing dat (zoals bij books.google is in te zien) Spinoza in dit boek volstrekt niet voorkomt! Hobbes en Locke wel enigszins. Het is dus mogelijk om een deels juridisch, deels moreel-filosofisch boek over dit onderwerp te schrijven zonder in te gaan op de zienswijze van Spinoza op dat thema. Alsof het om een quantité négligeable gaat, waaraan een 21 Luther die zijn ene theologisch-politieke aanklacht tegen de deur spijkert (zie cover) eenvoudig voorbij kan gaan.