Wereldfilosofie: Spinoza de laatste islamitische filosoof?

0
42

Graag neem ik de gelegenheid te baat om weer eens op een in de ramsj gebracht boek te wijzen dat van waarde is voor wie zich met Spinoza bezig houden. Dit boek Hans van  Rappard en Michiel Leezenberg (Red.): Wereld Filosofie. Wijsgerig denken in verschillende culturen. Bert Bakker, 2010. (van €24,95 voor €7,90) Een fraaie compendiumachtige inleiding in het filosoferen in verschillende culturen, waarbij het er enerzijds om gaat om tegenwicht te bieden aan de (door en sinds Hegel) ontstane westerse tendens om – superieur – te menen dat alleen in het westen werkelijk wordt gefilosofeerd én om te laten zien hoe er in het filosoferen altijd dwarsverbanden en beïnvloedingen vanuit verschillende cultuurgebieden hebben plaatsgevonden.

Fraaie overzichten over Indiase filosofie (Bruno Nagel), China (Karel van der Leeuw), Afrikaanse filosofie (Heinz Kimmerle), islamitische en andere filosofische tradities van het Midden-Oosten (Michiel Leezenberg), westerse filosofie in Oudheid en Middeleeuwen (Ilse Bulthof) en Moderne westerse filosofie (Jeroen Bartels), met tussendoor ‘brugfiguren’ (als Schopenhauer, Nietzsche, Ibn Rushd, Carl Gustav Jung).