Aan wie de ‘biografische’ brief 28 gericht was

0
28

Met dit blog wil ik erop wijzen dat de Brieven van en aan Benedictus de Spinoza, in de vertaling van dr. Willem Meijer door Van Looy in 1897 uitgegeven, bij archive.org zijn in te zien. Dat is temeer handig, daar de brieven in 17e eeuws Nederlands (b.v. die van en aan Willem van Blijenbergh – de ‘brieven over het kwaad’) door hem hertaald zijn. Het eind negentiende eeuwse Nederlands staat ons toch meer nabij dan het zeventiende eeuwse.

 

Door de brieven bladerend merkte ik dat de geadresseerde van brief 28 bij Meijer met asterisks wordt aangegeven. De naam blijkt niet aangegeven en officieel betreft het dus een Anonymus. Op de achterzijde van de bewaard gebleven brief is geschreven: ‘is van geener waarde’; en daarom is hij dus niet opgenomen in de Opera Posthuma.
Meijer geeft overigens goede argumenten dat het om een brief aan dr. Johan Bouwmeester moet gaan. Maar in de Briefwisseling zoals uitgegeven door de Wereldbibliotheek, in vertaling van Akkermans met toelichtingen van Hubbeling, is daar niets over te vinden! Dat vind ik toch kwalijk. Alle specialisten kunnen nog zo ervan overtuigd zijn geraakt dat deze toeschrijving klopt: het blijft een toeschrijving en dat hoort in een toelichting aangegeven te worden.