Vivian Trow Thayer (1886 – 1979) vergeleek Bergson en Spinoza

0
425

Er zijn niet veel studies te vinden waarin de filosofie van Bergson met die van Spinoza wordt vergeleken. Meestal zie je volstaan worden met een bescheiden aantal opmerkingen. Iemand die wel de moeite nam om die vergelijking te maken is V.T. Thayer.

Tijdens zijn filosofiestudie aan de universiteit van Wisconsin (waar nu Steven Nadler doceert), waar V. T. Thayer in 1922 zijn doctorsgraad behaalde, was hij tegelijk werkzaam als filosofie-instructeur en gaf hij les op diverse scholen in zijn omgeving. Van 1924 tot 1928 was hij 'professor of education' aan de Ohio State University en van 1923–1927 hoofdredacteur van de American Review. Hij schreef veel over het Amerikaanse onderwijs en werd op dat gebied een autoriteit. [Zie verder hier en bij wiki].

Tijden zijn studie nog verscheen in 1919 in The Monist een artikel van hem, "A Comparison of Bergson and Spinoza" [cf.], dat ik hierna overneem.

Hij schreef nog eenmaal zo'n artikel, "A Comparison of the Ethical Philosophies of Spinoza and Hobbes," in: The Monist, Volume 32, Issue 4, October 1922, pp. 553-568 [cf. archive.org]

Daarna schreef hij overwegend nog over onderwijs. Hieronder breng ik die tekst over Bergson en Spinoza, die te vinden is op archive.org, daar mij die nog wel waardevol lijkt [van de voetnoten maakte ik eindnoten]