Vier filosofen over de vrijheid van meningsuiting en de grenzen ervan

0
245


 

[Tekst van Omroep Human] "Vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut is die vrijheid?
Wie bepaalt de grens van vrijheid van meningsuiting? En is zelfcensuur de prijs
die we betalen voor een vrije samenleving? Te gast is Johan Braeckman,
professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit
Gent, die zijn onderzoek toespitst op kritisch denken, de evolutietheorie en
neurowetenschappen. Over die thema's spreekt hij regelmatig in Vlaamse media en
publiceerde hij diverse boeken. Ook te gast is Theo de Wit, universitair docent
en hoogleraar sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie aan de
Universiteit van Tilburg. Hij houdt zich bezig met thema's als vrijheid,
democratie en religie."
[Die zien we frontaal rechts van Clairy Polak. Op de rug zien we Rutger Claassen, universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht, en rechts Ad Verbrugge, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie. ]


Ik vond het een boeiend gesprek, waarin serieus belangrijke
aspecten aan de orde kwamen, ook al, of nee, juist doordat specifieke
filosofische gezichtspunten en daarbij behorend jargon in bescheiden mate, maar toch, over tafel gingen. En er
gebeurde inderdaad wat ik veronderstelde in het
blog waarin ik dit gesprek meldde, de Vlaming Johan
Braeckman is degene en de enige die 2x naar Spinoza verwees. Verder werd Hannah
Arendt genoemd, John Stuart Mill en Simone de Beauvoir. Opmerkelijk vond ik dat
de hedendaagse filosoof die de belangrijkste argumenten heeft gebracht over de
veronderstellingen en mogelijkheidsvoorwaarden van communicatie in de vrije publieke
ruimte, Jürgen Habermas, werd verzwegen. Maar nóg opmerkelijker: het was een
gesprek van ca. 50 minuten, maar na 13 minuten houdt de geboden video op! Maar
misschien wordt aan de rest nog gewerkt en kunnen we tenslotte toch het hele gesprek zien en beluisteren.
22 juni 17:56 uur kon ik dit wissen, daar inmiddels het hele gesprek wordt gegeven.