Theun de Vries in 1956 over "Spinoza, de Nederlandse regentenstaat en het dialectisch materialisme"

0
24

Recent ontdekte ik dat in Politiek en cultuur, het maandblad van de CPN dat van 1935 tot 1995
verscheen en dat door de Universiteit van Groningen gedigitaliseerd is [
cf.], in twee afleveringen van de jaargang 1956 een groot
artikel bevat van Theun de Vries: “Spinoza, de Nederlandse regentenstaat en het
dialectisch materialisme,” I, p. 40-52 [
januari 1956] en II, p. 162-72 [maart 1956].
Zijn portretfotootje zou uit 1956 dateren [van de PCHooftprijs die hij in 1962 ontving].

De aanleiding voor het essay was de verschijning een paar jaar eerder van het boek van George L. Kline, Spinoza in Soviet philosophy; essays selected and transl [London, 1952]. Alvorens dat te gaan bespreken, gaf De Vries eerst een uitvoerige uiteenzetting over Spinoza. Het was zijn eerste essayistische publicatie over de filosoof over wie hij een filmscript, hoorspelen en tenslotte een uitgebreide biografie zou schrijven [cf. blog en blog]. Tot mijn vreugde constateerde ik dat Henri Krop in zijn boek Spinoza – een paradoxale icoon van Nederland [2014] er in zijn paragraaf over Theun de Vries aandacht aan geeft. 

Ik doe hier enige grepen uit het eerste deel van het artikel. Vooraf nog dit.