Verkiezingen gemeenteraad 2010

De verkiezingen zijn geweest, de stembussen zijn gesloten, de stemmen geteld. Ik ben tevreden met het door het CDA Barendrecht behaalde resultaat. We hebben onze 6 zetels in de gemeenteraad weten te behouden. De komende weken moeten helderheid geven of we weer aan het college van B&W mee kunnen doen. Vanzelfsprekend is de bereidheid aanwezig om deze verantwoordelijkheid op ons te nemen. Via deze weg wil ik alle kiezers bedanken die op het CDA hebben gestemd en speciale dank aan alle stemmers die op mij persoonlijk hebben gestemd. Ook de komende 4 jaar zal ik me inzetten om dit vertrouwen niet te beschamen.