Spinozisme werd ‘het seculiere geloof’ volgens John Gray

0
49

In Trouw een op het cynische affe kritische bespreking door Sebasien Valkenberg van het laatste boek van John Gray: De stilte van dieren. Over de vooruitgang en andere moderne mythen. Ambo/Anthos, 2013

 

De recensent laat goed zien dat Gray goed beschouwd teveel boeken schrijft, daar hij eigenlijk steeds met hetzelfde boek komt, waarin hooguit wat kleine terminologische verschilletjes worden ingevoerd. Zo recyclet Gray in De stilte van dieren de boodschappen die hij eerder met Zwarte mis, apocalyptische religie en moderne utopieën (2007) bracht. Daarin noemde hij de radicale Verlichting een 'nevenproduct van het christendom'. De Verlichting is in zijn optiek de voortzetting van het (vroege) christendom met andere middelen, misschien zelf nog wel een tandje erger. Verlichtingsfilosofen hebben de kern van hun filosofie volgens hem gepikt van de eerste christenen.