Heeft de notie ‘denkende materie’ nog iets met Spinoza van doen?

0
47

Begin van deze maand had ik een blog met de titel: “De misvatting over het 'denkende lichaam',” waarin ik verwees naar een artikel over een discussie tussen de Russische geleerden Lev Vygotsky en Evald Ilyenkov. Dat korte blog begon ik zo: “Niet alleen reducerende neurowetenschappers, ook Spinoza-‘kenners’ hebben in reacties op dit blog wel gemeend zo Spinoza’s leer over de lichaam-geest-verhouding te kunnen typeren, alsof hij ons een 'denkend lichaam' zou voorzetten. Volkomen fout uiteraard – een voorbij zien aan zijn sterke benadrukking van de verschillen der attributen.” Uitgebreidheid kan niet vanuit denken begrepen worden en omgekeerd. Ik hoef hier niet naar de vele bewijsplaatsen te verwijzen, denk ik.

Gisteren las ik een tweet waarvan ik hier slechts de helft citeer: “Spinoza niet enige filosoof die gehele materie denken toekende;” de rest leest u daar.