Spinoza in het voorbijgaan genoemd

0
312


Waarmee
literatuurweten-schappers zich zoal bezig kunnen houden. Dit jaar verscheen


Jeffrey
Shoulson, Fictions of Conversion, Jews,
Christians, and Cultures of Change in Early Modern England
. University of
Pennsylvenia Press
, 2013


Het boek “explores
how religious transformation influenced early modern England.”


Ik zou daarop
niet in een blog gewezen hebben, als niet de enige keer dat Spinoza erin – overigens
alleen maar – genoemd wordt, echter op bladzijden die google.books niet laat
zien, deze nu net toevallig vandaag gepubliceerd worden op tabletmag.com


De Tablet, A new read on Jewish life, kreeg
toestemming uit dat boek een gedeelte te publiceren en dat stuk, "Did the False
Jewish Messiah Sabbatai Sevi Inspire John Milton’s ‘Paradise Regained’?" geeft
juist twee bladzijden die we bij Google niet mochten zien.
De alinea waarin Spinoza voorkomt neem ik hier over.