Spinoza in "Gouden Eeuw"

0
23

Al enige malen heb ik eerst mijn vermoeden en vrees (cf blog 1 en blog 2) en daarna mijn ongenoegen erover dat die werd bewaarheid (cf blog 3) geuit dat Spinoza ten onrechte niet voorkomt in de momenteel lopende ‘prestigieuze’ tv-reeks over de Nederlandse 17e of Gouden Eeuw die ik ergens als “van BBC-allure” getypeerd zag. Dat dit uiteraard wél had gemoeten in een objectief-evenwichtig overzicht, wordt onderstreept door het andere boek dat in december uitkwam bij gelegenheid van deze programmaserie

Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek [Boom, Meppel, 2012 – ISBN: 9789461052445]

Maarten Prak (1955) is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, voorzitter van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, en wetenschappelijk adviseur van die NTR-VPRO-tv-serie 'De Gouden Eeuw'. Mede met het oog op die serie verzorgde hij een herziene en uitgebreidere versie van zijn in 2003 bij SUN onder dezelfde titel verschenen boek. Daarin zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen, over taal en literatuur (“De geletterde stad”) en “Een nieuwe filosofie en wetenschap.” In dat laatste wordt uitvoerig aandacht gegeven aan Spinoza. Het is zelfs het uitgebreidste over welke 17e eeuwer ook, op Johannes Vermeer na die in het voorlaatste hoofdstuk ook uitgebreid over het voetlicht komt.

Het is dus een duidelijke ondersteuning van het in dit blog gestelde. Alleen heeft het niet meer mogen baten en kwam die aanvulling te laat om de productieverantwoordelijken nog op dat spoor te krijgen.