Schpinotza toe te voegen aan schrijfwijzen van Spinoza?

0
63

 Hoe weet Google dat met Schpinotza Spinoza is bedoeld? Type maar Schpinotza in en je krijgt meteen de hits met Spinoza. Maar type je "Schpinotza" met aanhalingstekens in, dan krijg je precies het enige bericht, waarin dat voorkomt – en naar aanleiding waarvan ik die vreemde notatie ingaf om eens te zien of die wellicht meer voorkwam. Niet dus. Merkwaardig dat kennelijk zo snel wordt vastgelegd dat met Schpinotza Spinoza wordt bedoeld.

Die naam komt niet voor in het rijtje namen waaronder Spinoza bekend staat bij de Duitse Staatsbibliotheek in Berlijn en dat aldus luidt:

Antistius Constans, Lucius
B. D. S.
Constans, Lucius A.
Constans, Lucius Antistius
Despinoza, Benedictus
Espinoza, Baruch de
Ispinuza, Baruh
S., B. d.
Shpinoza, Barukh
Spinosa, Benedictus de
Spinoza, …
Spinoza, B. de
Spinoza, Baruch
Spinoza, Baruch de
Spinoza, Baruch von
Spinoza, Benedict
Spinoza, Benedict de
Spinoza, Benedict von
Spinoza, Benedictus
Spinoza, Benedictus Baruch de
Spinoza, Benedictus de
Spinoza, Benedikt
Spinoza, Benedikt von
Spinoza, Benoît de
SPJNWZH, Baru
[Van hier – blog n.a.v. dit stukje: Freie Rede und Aussprache]