"De mens van Spinoza streeft naar rede, maar loopt over van passie"

0
420

Zo
luidt de titel van de recensie van Tinneke Beeckman's Door
Spinoza’s lens
door
Mia
Vaerman in het recentste (derde) nummer van de huidige jaargang van
het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift
Ons
Erfdeel.

Men kan
deze recensie à €3 inzien via de website
van het tijdschrift, maar ook gratis lezen op de website
van Tinneke Beeckman die hem blijkbaar heeft mogen overnemen.

Ik maak daar hier graag
melding van, gezien ook mijn opmerking die ik gisteren maakte in mijn
bespreking
van het boek van Miriam van Reijen, Spinoza in bedrijf. Van passie
naar actie
, bij de stelling "De mens is een passioneel en
geen rationeel wezen."

Stan Verdult

       

Op de cover een detail uit werk van Cornelis Cornelisz van Haarlem