Samuel Clarke (1675 – 1729) bestreed Spinoza m.b.v. Newton

0
24

De in Cambridge opgeleide theoloog werd een van de grote verbreiders van het ‘Newtonianisme’: de manier om met de wetenschap van Newton als hoeksteen de zgn. ‘natuurlijke theologie’ te onderbouwen. En vooral leek het – voor Clarke toch zeker – een goede manier om het gevaar van ‘spinozisme’ tegen te gaan. Newton bevorderen en tegelijk Spinoza bestrijden – het leek één en hetzelfde tegelijk na te streven doel.

Uit het achttal zgn. Boyle Lectures die Clarke in 1704 hield, ontstond dit boek:

Samuel Clarke: A demonstration of the being and attributes of God: more particularly in answer to Mr. Hobbs, Spinoza and their followers. W. Botham, for J. Knapton, 1705

In The Continuum Companion to Spinoza geeft Wiep van Bunge in het deel ‘Early critics’ een overzicht van de vroege kritiek die Spinoza's werk ondervond. Daaronder een uitgebreid uittreksel uit dit boek van Clarke.

Via dit blog laat ik weten dat het boek bij books.google is in te zien of als gratis e-book te downloaden.