Richard H. Kennington (1921–1999) In Spinoza’s denken zou de analytische en niet de synthetische methode centraal staan [2]

0
486


Op weg naar de cursus over de PPC
[15]


Al mag er dan enige
aarzeling zijn m.b.t. tot de uiteindelijke bedoeling van zowel
Kennington,
met zijn °Analytic and Synthetic Methods in Spinoza's Ethics." [cf.
vorig blog] als Parens’s Maimonides and Spinoza,
twijfel die te maken heeft met hun beider waardering voor Leo Strauss [cf. dit
intermezzo-blog met verwijzingen naar reviews van diens
boek], toch ervaar ik het gebruik dat Parens van Kennington maakt, die hij weer
eens uit de mottenballen haalde en uitlegde, als een mogelijk nuttige bijdrage tot
het wellicht beter verstaan van Spinoza’s PPC en Ethica. Daarom neem ik hier
een passage over uit Joshua Parens,
Maimonides
and Spinoza: Their Conflicting Views of Human Nature
[University of
Chicago Press, 2012 –
books.google], [te weten van p. 82-85]