Reformatorisch Dagblad besprak Henri Krop’s Spinoza-boek

0
46

Het Reformatorisch Dagblad van
vrijdag 9 mei 2014 bevatte een uitgebreide en serieuze bespreking van
het boek van Henri Krop Spinoza. Een paradoxale icoon van
Nederland.
Het stuk is van de hand van Klaas van der Zwaag en kreeg
de titel mee: "Spinoza, vrijdenker en fatalist."

De header: "Een vrijdenker
en fatalist of determinist. Dat was de Nederlandse filosoof Baruch
Spinoza (1632-1677). In zijn tijd verguisd als dissident en vermeende
atheïst, geldt hij nu als icoon van Nederland."

Van der Zwaag typeert het boek
als een "magistrale studie" en stelt iets verderop, na een
redelijke schets van enige hoofdlijnen met – uiteraard – het accent
op de relatie of eventuele verwantschap tussen het spinozisme en de
gereformeerde orthodoxie en de vaststelling "Leden van de
Gereformeerde Kerk bezweken in de achttiende eeuw voor de verleiding
van het spinozisme, dat een filosofische variant van de
predestinatieleer verkondigde," geeft hij als z'n oordeel: "Het
boek van Krop is adembenemend beschreven. De ruim 800 bladzijden
lezen als een trein, omdat Spinoza en zijn invloed breed uiteengezet
worden in de wijdere context van kerk, cultuur en samenleving. Het
boek is niet alleen een studie over Spinoza, maar peilt ook de
cultuur- en geestesgeschiedenis door de eeuwen heen. Het spinozisme
is de wereldbeschouwing voor de moderne mens, zo concludeert Krop."