Jan Knol stelt zijn "Spinoza’s 259 stellingen" ruimer beschikbaar

0
63

Voor een cursus over de Ethica
die Jan Knol in 2011 gaf voor de Amsterdamse Spinoza Kring, maakte
hij een boekje, waarin hij de stellingen uit het Latijn vertaalde en
toelichtte. In die kort gehouden toelichtingen kwamen waar nodig de
definities en axioma's op de proppen.

Hij gaf het de titel: Spinoza's 259 stellingen.  

Daar er vraag bleef naar dat
cursusboek, heeft hij het onlangs grondig herzien en opnieuw laten
kopiëren en met een ringbandje inbinden om het zo weer beschikbaar
te hebben voor belangstellenden.
Voor 20 euro (incl. verzendkosten)
zendt hij het toe. U kunt hem daartoe bereiken op zijn e-mailadres
(spaties verwijderen): janknol @ lijbrandt . nl (Het is in A5-formaat).

Ik kan het boekje aanbevelen,
niet zozeer aan hen voor wie Spinoza geheel nieuw is, die zouden het
eigenlijk alleen met vrucht kunnen gebruiken zoals het oorspronkelijk
bedoeld is: bij een cursus erover. Maar wie al meer thuis zijn in
Spinoza's leer, kunnen die hier weer eens op een andere manier tot
zich nemen. Dan zullen sommigen hier en daar een vraagtekentje
plaatsen bij een uitleg van Jan Knol, maar je kunt dat ook ervaren
als een mogelijkheid om het eigen ontstane beeld van Spinoza's
filosofie aan dat van een andere Spinoza-student, die ook Knol is, te
toetsen.