Over brieven van vroegmoderne filosofen

0
104

Society and Politics is
een in Roemenië uitgegeven '
peer reviewed' internationaal
halfjaarlijks tijdschrift over geschiedenis en politiek denken en de
ideeën-geschiedenis, waarbij het ze vooral gaat om die ideeën en
intellectuele trends die het moderne en hedendaagse Europese denken
vorm gaven.

Het laatste nummer is geredigeerd
door Filip Buyse (las ik bij "Spinoza in Vlaanderen", maar vernam ik inmiddels ook per e-mail van hem). PDF's
van de artikelen zijn op de website
van Society and Politics te lezen of te downloaden.

Letters by Early Modern
Philosophers
– Filip Buyse (Invited editor)