Ook weglaten kan ‘iets zeggen’

0
217

Nadat ik in een vorig blog de bindwijze van The Continuum Compendium to Spinoza bekritiseerd heb, ga ik nu iets over de inhoud zeggen. Iets positiefs over wat er niet in staat (ook negatio determinatio est).

Ik streef niet naar een bespreking van dit hele boek in één keer; daar is een compendium ook het soort boek niet naar. Ik zal dus een enkele keer iets zeggen over wat me opviel en al dan niet beviel.

Wat me al snel opviel en heel erg bevalt is het feit dat allerlei begrippen die er in de loop van de tijd in het Spinozisme zijn ontstaan met betrekking tot (delen van) het werk en de leer van Spinoza niet zijn opgenomen. Er is duidelijk de keuze gemaakt om, bij Spinoza zelf en zijn gebruik van termen en begrippen te blijven. Zo zijn er geen ingangen op: