Nogmaals Voltaire over het ‘joodje met een lange neus’

0
34

Alweer vier jaar geleden, op 19 juni 2008, maakte ik een blog, Voltaire (1694-1778) over Spinoza, waarbij het me vooral erom ging zijn sarcastische gedichtje over Spinoza te brengen – in het Frans met aanvankelijk een krakkemikkige vertaling van mezelf. Later ontdekte ik een betere vertaling door Karel D’huyvetters, zodat ik die er graag voor in de plaats bracht [zie dat blog].

Gisteren heeft Karel D’huyvetters het hele gedicht waar dit stukje uitkwam vertaald en op zijn blog gezet: Voltaire, Satires, Les Systèmes

Het is uiteraard aardig het geheel te lezen. God heeft knappe koppen bij zich geroepen aan wie hij de vraag voorlegt:
“Welaan, vrienden, zei God, ontraadsel mijn geheim:
Zeg me wie ik ben, en hoe ik gemaakt moet zijn.”

Thomas van Aquino, Descartes, Gassendi worden bij naam genoemd en geven hun ideeën. Spinoza aan wie Voltaire een bloedhekel had, wordt niet bij naam genoemd. Die wordt aldus geïntroduceerd: