Mozart (1756 – 1791) & Spinoza (1632 – 1677) [2] via Goethe (1749 -1832)

0
244


Er zijn indirecte verbanden construeerbaar: Goethe was dol
op Spinoza én hij was dol op Mozart. Dus… (zoiets als a=c en b=c 
dan a=c, maar die "logica" is op dit vlak toch niet
geldig).


Johann Wolfgang Goethe was zeven jaar ouder dan Wolfgang
Amadeus Mozart, en zou hem nog eens bijna veertig jaar overleven. Het kan
onrechtvaardig verdeeld zijn in de wereld.

 


Dat Goethe wegliep met Spinoza is welbekend, is hier vaak
genoeg in blogs aan de orde geweest. Hij was ook gek op Mozart.


Op 18 augustus 1763 hoorde de bijna 14-jarige Goethe in
Frankfurt de toen 7-jarige Wolfgang Amadeus Mozart en zijn zuster Nannerl spelen.
Sinds die tijd moet hij een diepe belangstelling voor Mozarts muziek gehad
hebben. Hij zag Mozarts talent als schitterend, wonderlijk en onverklaarbaar.
Hij herinnerde zich die gelegenheid op hoge leeftijd. Hij bewonderde Mozarts
composities, in het bijzonder zijn Don
Giovanni
. Zijn eigen Faust had hij het liefst door Mozart laten componeren,
maar die was toen al veertig jaar dood. Uit een gesprek met Eckermann van
donderdag 12 februari 1829 (bijna veertig jaar na Mozarts dood dus):