Manuscript Morteira tegen christendom wordt in het Engels vertaald

0
39

Gregory Kaplan (Lindsay Young Professor of Spanish in Modern Foreign Languages and Literatures aan de University of Tennessee) ontvangt ruim $25,000 voor zijn boekproject [Cf. en cf. – papers]:

“Saul Levi Morteira, Spinoza’s Enlightened Rabbi: A Critical Edition of Obstáculos y oposiciones contra la religión christiana.” [[Kritiek op en argumenten tegen de christelijke godsdienst] 

Het project zal licht werpen op het christelijk hebraïsme en joods apologetisch schrijven in de Republiek. Met de verworven subsidie zal Kaplan in staat zijn een monografie over dit onderwerp te schrijven én om een Engelse vertaling te verzorgen van dit nog onuitgegeven manuscript dat bewaard wordt in de Bibliotheek van Ets Haim van de Portugese Synagoge, waar het als manuscript EH 48 D 38 is geregistreerd. Het boekenbezit Ets Haim is opgenomen in de UNESCO World Heritage Collection.

Eerder verzorgde Kaplan de transcriptie, vertaling, inleiding en uitgave van:

Saul Levi Morteira, Providencia de Dios con Ysrael [Manuscript B 16 van de Ets Haim Bibliotheek] [PDF]