Klankbordgroep Centrumontwikkeling

De klankbordgroepen Centrumontwikkeling met geinteresseerde inwoners zijn van start gegaan. De meeste onderzoeksvragen zijn onderzocht en worden vertaald in concrete uitwerkingen. De rol van de klankbordgroepen is om mee te denken in de invulling van deze uitwerkingen. Deze uitwerking zal resulteren in een concept structuurvisie die de gemeenteraad zal vrijgeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt tot aan de grote vakantie 2008. Tijdens de tweede week van het centrum wordt veel publiciteit gegeven aan deze concept structuurvisie. Hou de krant en de website goed in de gaten.