Werkbezoek aan de Boeg

woongebouw de boegWoongebouw De Boeg aan de Spits in de wijk Buitenoord is een seniorencomplex met huur- en koopappartementen. Een paar maanden geleden heeft het bestuur van de evenementencommissie al eens aan de bel getrokken om hun zorgen te uiten over de bewoning van dit complex. In de jaren '70 is dit complex gebouwd als 55+ complex. Veel fitte senioren woonden er decennia lang met veel plezier. Veel bewoners van het eerste uur zijn nu flink op leeftijd en de gemmiddelde leeftijd van nieuwe bewoners ligt ook al snel rond de 80 – 90 jaar. Dit is funest voor het 'verenigingsgevoel' en de sociale cohesie binnen het complex. veel minder fitte senioren moeten het zien te organiseren voor veel meer zorgbehoevende senioren. De gemeente heeft geen directe rol bij de huisvesting in dit complex.

Op 9 februari 2008 ben ik op werkbezoek geweest bij de Boeg. Ik heb tijdens de rondleiding die ik door het gebouw kreeg aangegeven dat ik met de verhuurder contact zou opnemen om deze problematief met hen te bespreken.