Kadya Molodowsky (1894 – 1974) "excommunicated together with the divine innocent, Spinoza"

0
277

Van het een komt het ander. Na het vorige blog over Melech Ravitch (1893 – 1976), waarin ook Kadya Molodowsky voorkomt, bleef ik nog even met haar bezig. En toen ik daarbij in een gedicht van haar uit 1946 de naam Spinoza tegenkwam, wist ik dat ik ook over haar een blog moest maken, hoewel ik in haar geen Spinozist bespeur. Beiden, Molodowsky en Ravitch, hebben elkaar gekend, hebben in ongeveer dezelfde periode geleefd, beiden waren voornamelijk Jiddische dichters, beiden kwamen uit Warschau en verlieten die stad ongeveer in dezelfde periode. Hij ging eerst naar Australië en kwam toen in Canada terecht. Zij ging direct naar Amerika, New York.

Over haar zijn (zoals het in mijn ogen hoort) aardig veel webpagina’s en boeken te vinden. Die mistte ik in mijn vorige blog over Melech Ravitch. Ik zal er hier een aantal noemen.

Kadya Molodowsky in 1919Het National Jiddish Book Centre heeft zo’n Kadya Molodowsky-pagina.

De Jewish Heritage Online Magazine heeft zo’n Kadya Molodowsky-pagina.

 

Kathryn Hellerstein die een boek samenstelde, Paper Bridges: Selected Poems of Kadya Molodowsky [Wayne State University Press, 1999], waarvan, als ik het goed begrepen heb een Jiddisch/Engelse en een Hebreeuws/Engelse editie uitkwam, heeft ook bij de "Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia" een webpagina over Kadya Molodowsky.

Dat boek heeft een lange inleiding die volledig (behalve de foto’s) is te raadplegen op books.google.nl

Vanwege al die zeer toegankelijke informatie hoef ik hier niet veel meer over haar te schrijven. In haar introductie wijst Kathryn Hellerstein er op dat slechts weinig vrouwelijke dichters in het Jiddisch schrijven en dat dan ook nog met literair succes doen. Over de polemiek die Melech Ravitch daarover met haar in de jaren ’20 in Warschau voerde hier overigens geen woord. Dat Kadya Molodowsky’s carrière  decaden zowel als continenten omspande bevestigt haar unieke status in de wereld van de Jiddische literatuur en onderstreept het belang van deze opmerkelijke collectie van ruim 100 gedichten van Kadya Molodowsky, aldus de uitgever. Hier uit dat boek het parodisch-'sacrale'  gedicht