Ja, er is plaats voor bidden bij Spinoza [5] een gebed tot slot

0
163

Zoals uit de vorige blogs mocht
blijken, is Spinozistisch bidden nuttig dus zinvol [cf. blog 1
en 3],
maar onder voorwaarden [cf. blog 2].
Maar zo'n gebed zal nooit de vorm aannemen van het aanspreken van de
"oorzaak van het universum", hooguit heeft het de vorm van
een mijmering of meditatie of, "de hoogste vorm", een
opwekking tot studie en onderzoek aan elkaar [cf. blog 4].

Hier breng ik zo'n gebed, waarmee, zo stel ik me voor, een
studiebijeenkomst van de VHS zou kunnen worden geopend.