Inutilis scientia Spinozana [93]

0
336


Op 25 februari 2014 begon ik een reeks “Inutilis scientia
Spinozana” om ook de meer onooglijke kleine feitjes een onderkomen te geven. Wat
geen duidelijk nut heeft kan toch zinnig geweten zijn. Zoals elke snipper feitenkennis
over Spinoza van betekenis wordt geacht, kan hetzelfde ook gelden voor de
onbeduidendste snipper aan Spinozana, zo is mijn uitgangspunt op dit blog.


Nu zie ik dat ongeveer een jaar later, ergens eerder dit
jaar, gestart is met een initiatief: Academie Voor De Nutteloze Kennis [cf.
website,
twitter, facebook].
Maandagavond a.s. is de eerste avond, zeg maar het eerste college van deze
academie.


Ik ben zo vrij deze rubriek in te schrijven bij het logo van
de AVDNK. Missie: “Wij [v.d. AVDNK waarbij spinoza.blogse.nl zich aansluit]
vinden dat geen enkele vorm van kennis of kennisvergaring zijn bestaansrecht
hoeft te verdedigen in termen van (maatschappelijk) nut.”