Hoe wij mogelijk op twee manieren in de idea Dei voorkomen: objectief en subjectief

0
360


Ik kom, zo lijkt het wel, nooit meer van de idea Dei af – zo
diep heeft die notie zich in mij genesteld. De afgelopen periode ben ik bezig
geweest met het interessante artikel van


Syliane Malinowski-Charles, “Rationalism versus Subjective
Experience: The Problem of the Two Minds in Spinoza,” in: Carlos Fraenkel,
Dario Perinetti & Justin Smith (Eds.), The
Rationalists: Between Tradition and Revolution.
New York, Springer (New
Synthese Historical Library), 2010, pp. 199-231. [cf. blog].


Zij plaatste het deze week op academia.edu. Bijna twee jaar geleden bracht Karel D’huyvetters
op
Spinoza in Vlaanderen een vertaling van het stuk, maar ik
vond het plezieriger te lezen in z’n oorspronkelijke versie. Zie over haar, haar artikel én over de vertaling het blog "Syliane Malinowski-Charles – belangwekkend Spinoza-geleerde."   


Het is een interessante materie die ze aansnijdt: wat is de
ontologische status van onze subjectieve ervaring, onze grotendeels inadequate
kennis en van ons lijden aan passies? Ja, van onszelf zoals we ons beleven?