Het Spinoza Comité en de circulaire voor de totstandkoming van het Haagse Spinoza-beeld

0
317

                 

Beeld van Parijse beeldhouwer Frédéric Hexamer zoals het zou worden.

Al
in een blog
van 18 november 2009 had ik het verhaal over de totstandkoming
van het Spinoza-standbeeld in Den Haag: "Het Haagse
Spinoza-standbeeld kwam er, ondanks fel verzet." Nu ik al weer
enige dagen met H.J. Gunning Jr. bezig ben, de man die woordvoerder
was van dat verzet, dat wat felheid betreft eigenlijk best meeviel,
kwam ik vandaag weer eens tegen (ik had het eerder gezien) dat [Sir]
Frederick Pollock in zijn Spinoza, his life and philosophy (1880)
niet alleen de namen van het Spinoza Comité vermeldde dat de
totstandkoming van het standbeeld nastreefde, maar zelfs de
Nederlandse tekst van de circulaire of wervingsprospectus opnam [cf. archive.org].
Ik neem hier – dat vind ik passen bij het karakter van dit weblog –
die namen en de tekst op van de circulaire, die geschreven was door Johannes van Vloten.