Er zit nog iets tussen filosofie en religie in: esoterie!

0
22

Een maand geleden kwam – na tien
jaar, maar 'geactualiseerd' – de vertaling van

Kocku von Stuckrad, Esoterie.
De zoektocht naar absolute kennis
. Vertaling door Andre Haacke &
Ruud van der Helm. Amsterdam
University Press
, 287 blz. €19,95 – books.google

Over de rol van gnosis, esoterie
en mystiek.

De uitgeversblurp: "De meest
uiteenlopende zaken vallen vandaag onder de term ‘esoterie’,
zoals tarotkaarten en horoscopen, de relatie met krachtdieren binnen
het neo-sjamanisme, mystieke ervaringen onder invloed van verdovende
middelen, of de natuurreligieuze ideeën van de nieuwe heksenreligie.

Maar niet alles wat tegenwoordig
‘esoterie’ wordt genoemd, is deel van dezelfde traditie. Vanuit
religiewetenschappelijk perspectief delen de aanhangers van
verschillende verschijningsvormen van esoterie de zoektocht naar een
absolute, verborgen kennis die hun door een mystiek visioen, door een
goddelijke autoriteit of door persoonlijke ervaring zal worden
geopenbaard. Deze zoektocht kent een lange traditie. Kocku von
Stuckrad beschrijft helder en levendig de oorsprong van de esoterie
bij de antieke Pythagoreeërs en de geschriften van de mysterieuze
Hermes Trismegistus; ook volgt hij haar ontwikkeling in de
filosofische traditie van de islam, de joodse Kabbala en de Europese
Renaissance tot aan de hedendaagse New Age.

Volgens Von Stuckrad is de
esoterie allesbehalve een duister zijspoor van de Europese
geestesgeschiedenis. Ze heeft eerder juist een onuitwisbaar stempel
op de grote theologische en natuurwetenschappelijke discussies
gedrukt en de esoterie dient dan ook serieus te worden genomen als
een belangrijke rode draad in de Europese godsdienstgeschiedenis."