Spinoza gezien als spirituele psychotherapeut

0
380

Hoewel ik enigszins de indruk
krijg dat we hier (en die suggestie  ontstond niet alleen uit de
titel) met een New Age-achtige Spinoza-uitleg te maken hebben, toch meld ik
voor eventueel geïnteresseerden dat er onlangs een herziene versie
is verschenen van een boek dat ruim tien jaar geleden werd
uitgebracht door

VoorkantNeal Grossman, Healing the Mind.
The Philosophy of Spinoza Adapted for a New Age.
Susquchanna University Press, 2003 – books.google & een exerpt

Review van de 2003 editie door
Yosi Amram (Institute of Transpersonal Psychology). In: Journal of
Transpersonal Psychology
; 2006; Vol. 38 No. 2; pp. 248-250 [PDF]

    

De herziene versie ontving een andere titel én een andere cover:

Neal Grossman, The Spirit of
Spinoza: Healing the Mind.
ICRL Press, April 14, 2014 –
books.google
Amazon

De blurb: "BENEDICT SPINOZA was a 17th
century philosopher and spiritual psychotherapist. This intellectual
self-help book provides important insights from Spinoza's system of
thought in a format accessible to the general reader, as well as to
those already familiar with his philosophy. By applying his method to
our personal lives, we may free ourselves from bondage to our lower
emotions and habitual behaviors and thus begin to enjoy the
"continuous, supreme, and unending happiness" promised by
Spinoza."