Herman Philipse over Hobbes en Spinoza

0
21

Is er binnen een deterministisch wereldbeeld, waarin alles zijn oorzaak vindt in causale wetten en gebeurtenissen en alles dus al lijkt ‘uitgestippeld’ ruimte voor ethiek? Al vanaf de Griekse oudheid denken filosofen na over de menselijk ethiek. Wijsgeren ontwikkelden, geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de beperkingen die zij en ieder mens wel voelen, opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn.

Prof. dr. mr. Herman Philipse behandelt in een achtdelige lezingenreeks in het Utrechtse Studium Generale (die nog loopt tot eind deze maand, zie programma) een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, van Plato en Aristoteles tot Nietzsche, Levinas, en Peter Singer. Het overkoepelende onderwerp, vrijheid en morele verplichting, is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant.

Op 28 februari 2011  (halverwege) gaf Philipse een college over Hobbes en Spinoza. Zie hier een handout. En hier is de video te zien.