Hegel & Hollak, Brekelmans & Bink over Spinoza

0
47

In het verlengde van het vorige
blog
vind ik het nu een goede gelegenheid om informatie door te geven
"die ik al een tijdje had liggen."

Op 11 januari 2013 promoveerden
aan de Tilburgse Universiteit de heren Frans
Brekelmans & Erik Bink
in een dubbelpromotie op een
dissertatie, waaraan zij samen werkten en die ieder op aparte
onderdelen verdedigde.

Brekelmans, F.H.J.G. & E.F.R. Bink, Beeld en evenbeeld: Een uiteenzetting van Hollaks
begrip van Hegels filosofie en diens metafysische gevolgtrekkingen
uit dat begrip.
Nijmegen, Wolf
Legal Publishers
, 2013 [Cf
hier
alwaar twee PDF's zijn aan te klikken]

Het is nogal wat: twee zware
kluiven: Hegel en Hollak.

In hun gezamenlijke proef-schrift
baseren de auteurs zich op de aparte Nederlandse filosoof Jan Hollak
(1915-2003). Volgens Hollak is hoe de mens zichzelf begrijpt hét
thema van de filosofie (al sinds het "ken uzelf"). Voor hem
betekende dat, dat men in de filosofie tenslotte alles vanuit het
zelfbegrip en het zelfzijn moet trachten te begrijpen. Hoe volkomen
anders dus dan Spinoza's opvatting, terwijl het beiden gaat om
"begrip van de wijze waarop de mens, als lichamelijk-geestelijk
wezen in de wereld bestaat en [..] de uiteenzetting van de wijze
waarop dit bestaan innerlijk verbonden is met de oerbron van alle
bestaan." [Zoals voor Hollak aangeduid in hun voorwoord].