Gertrude Stein (1874 – 1946) stelde zich op één lijn met Christus en Spinoza

0
374

'Yes, the Jews have produced only
three originative geniuses: Christ, Spinoza, and myself."

Het lijkt me niet nodig op dit
weblog uitgebreid in te gaan op deze extraverte cultfiguur in de
kunst- en literatuur-scene van haar tijd, Gertrude Stein – journalist, schrijver, dichter en kunstverzamelaar. Om haar in
herinnering te brengen volsta ik met het overnemen van een alinea uit
een artikel in de Volkskrant van Joost Zwagerman: In de Verenigde
Staten "is Gertrude Stein een fenomeen: rolmodel voor
homoseksuelen, omdat ze in het vrije Parijs zonder poespas en zonder
zich er speciaal op te laten voorstaan haar leven deelde met een
vrouw, rolmodel voor avant-gardisten omdat ze in haar teksten
dezelfde techniek van fragmentatie en 'kubisme' toepaste als Picasso
in zijn schilderkunst; rolmodel voor verzamelaars omdat ze tegen de
heersende modes en conventies in kunst kocht die door vrijwel alle
andere collectioneurs uit die jaren als waardeloos en smakeloos werd
gezien: wie kocht er nou in 's hemelsnaam werk van die talentloze
rommelaar uit Barcelona, ene Picasso?
Het was in haar 'salon' dat
Matisse en Picasso voor het eerst met elkaar kennis maakten, en ook
elkaars werk aanschouwden – alleen dit feit al maakt Gertrude Stein
tot een sleutelfiguur uit de Parijse kunstwereld van een kleine
honderd jaar geleden."

Gertrude Stein "was een
leven lang vervuld van zichzelf en haar artistieke ambities, maar
kreeg in de loop van de jaren een hekel aan haar joodse identiteit,"
aldus Zwagerman [In "De levens van Gertrude Stein" in de
Volkskrant
16 mei 2012

Welnu, van deze Gertrude Stein
gaan op internet twee citaten rond – waarbij zoals meestal in
lijstjes met 'quotes' niet de plaats van herkomst wordt aangegeven –
waarin Spinoza voorkomt. Ik geeft hier deze uitspraken, waarvan ik de
herkomst van de eerste heb gevonden; van de tweede niet zodat ik die
hier niet als tekst verder verspreid maar als plaatje breng.

'Yes, the Jews have produced only
three originative geniuses: Christ, Spinoza, and myself."