Georg Bohrmann (1888 – ?) schreef dissertatie over Spinoza’s standpunt over religie

0
294


Over Georg Bohrmann is op internet verder niets te vinden
dan dat hij schreef:


Georg Bohrmann, Spinozas
Stellung zur Religion: Eine Untersuchung auf der Grundlage des
theologisch-politischen Traktats; nebst einem Anhang: Spinoza in England
(1670-1750.)
Giessen: Alfred Töpelmann [Studien zur Geschichte des neueren
Protestantismus, 9], 1914. – 88 pp. [het staat gedigitaliseerd bij
archive.org]


Het was met de toevoeging van zijn studie over ‘Spinoza in
Engeland’ een bewerking van zijn dissertatie van een jaar ervoor:


Grundlagen
zu einer Untersuchung über Spinozas Stellung zur Religion
.
Leipzig : Röder, 1913. – 44 pp. – Erlangen, Univ., Diss., 1913 [In die tijd
konden proefschriften nog tamelijk dun zijn.]

 


Daar het rechtenvrij is, zijn er, zoals intussen gebruikelijk,
al door diverse uitgevers herdrukken op de markt gebracht. Dit jaar
b.v. door Vero Verlag [
cf.] en door Verlag der Wissenschaften, waarvan rechts de cover [cf.]. Sommigen van die uitgevers begrijpen het Duits niet helemaal: bij Amazon wordt als een tweede boek van Bohrmann genoemd Studien zur Geschichte des neueren
Protestantismus, Volume 9
, maar dat is het bandnummer van de reeks waarin
zijn Spinoza-studie verscheen.