Eugene Marshall’s "The Spiritual Automaton" besproken

0
394

Karel D'huyvetters heeft op zijn website "Spinoza in Vlaanderen" een uitgebreide en interessante kritische bespreking van het boek van Eugene Marshall, The Spiritual Automaton: Spinoza's Science of the Mind [Oxford University Press, 2014]. Zie dit blog voor meer info over het boek. Ikzelf wacht de paperbackuitgave af.

Over de titel heeft hij geen commentaar. Spinoza heeft het in de TIE erover dat de geest naar zekere wetten handelt: "quasi aliquod automa spirituale" [TIE 85]. Mij interesseert of daaraan in het boek nog een beschouwing wordt gewijd en of, zo ja welke betekenis dit 'quasi' in het betoog van Marshall krijgt.