Bruggen zonder spijt.

0
542


We maken een kleine wandeling in de bossen bij Nunspeet. Een
Eekhoorn (Sciurus vulgaris) kijkt ons argwanend op een veilige afstand vanuit
een Grove den aan.

Daar
hebben ze alle reden toe! We stuiten we op een open gekapt gebied. Het open
gekapte gebied is omzoomd met een zwart plastic schermpje en terwijl ik
eroverheen wil stappen zie ik twee Levenbarende hagedissen wegschieten. In het
kale gele zand vind ik sporen van een Ree en er vliegen een paar Groene
zandloopkevers op.

Wat is
hier aan de hand? Helaas is dit geen vooruitstrevende
natuurontwikkelingsgebied. Nee, hier zijn ze duidelijk iets anders van plan. De
Gemeente Nunspeet gaat hier een rondweg maken om het doorgaande verkeer in de
kern te weren. Wie eens een ijsje heeft gegeten op het terras bij de rotonde
vlakbij het NS-station in Nunspeet weet waar ik het over heb. Wat een
verkeersdrukte! Vanuit menselijk perspectief is dit een begrijpelijke ingreep
om de woonkern te ontzien. Maar de aanleg van de rondweg is vooral nodig voor
de realisatie van een groot toekomstig bedrijventerrein De Kolk en voor de
ontsluiting  van het toekomstige aan te
leggen woonwijk "Molenbeek". Deze rondweg zal twee provinciale wegen:
N313 (Elburgerweg) en N795 (Eperweg) met elkaar verbinden. Doordat de ingreep
plaats gaat vinden zijn er nadelige gevolgen voor de fauna te verwachten. Een
drukke weg staat altijd garant voor verkeersslachtoffers. Daarom worden hier
ook de nodige mitigerende maatregelen getroffen om de schade aan de fauna
zoveel mogelijk te beperken. Er komt faunakerend raster langs de weg. En
opmerkelijk genoeg ook eekhoornbruggen. Ik loop een beetje verdwaald over de
kale kapvlakte waar de stobben ook al uit zijn gehaald maar het open traject
loods mij de goede kant op.  Dan stuit ik
op een paar dwarse bomen die nog niet voor de weg wilde wijken, het lijk wel of
ze met hun stille protest iets duidelijk willen maken.

Bij navraag blijkt dat
deze Grove dennen tijdelijk blijven staan totdat de weg in het najaar
daadwerkelijk wordt aangelegd. Zo kunnen Eekhoorns in die tussenliggende
periode via de boomkronen de open wegtraject ongestoord oversteken. In het
najaar komen hiervoor in de plaats eekhoornbruggen zoals ook in Amsterdam en
Roermond zijn gemaakt. Tussen de stammen van deze "dwarse" bomen
doemt een metalen constructie op. Eenmaal dichterbij zie ik een stalen
vakwerkspant. Het lijkt een wereldvreemd object dat in de ogen van sommige
mensen veel onnodig geld kost maar gelukkig is deze compensatie/mitigeer maatregel
al aangelegd voordat het asfalt er ligt. 
Ik ken genoeg voorbeelden dat als er een ingreep gedaan werd, dat de
compensatie pas veel later werd gerealiseerd of in de ergste gevallen niet werd
uitgevoerd! Dus in dit opzicht deze krijgt de Gemeente Nunspeet van mij een echt
welgemeende pluspunt.  In mijn ogen ziet
de constructie er solide uit! Aan de beide uiteinde van de constructie komen
nog  drie touwen van 5 cm. dik die samen die
met de dichtstbijzijnde bomen worden verbonden. Weer kom ik een Eekhoorntje
tegen. Als alles klaar is heb ik de volste vertrouwen in dat de Eekhoorn en
Boommarter deze zullen gaan gebruiken. Hier ga ik zeker nog eens kijken. Ik hoor boven in de lucht een koppel
Raven over vliegen. Lijkt me heerlijk om even die wereldse menselijke
probleempjes even vanuit hun vogelvluchtperspectief te bekijken. Helaas,……maar
gelukkig heb ik een mooie luchtfoto van de Gemeente Nunspeet gekregen. Mijn
dank hiervoor.

Hier zie je het reeds gekapte traject door het bos voor de rondweg. De dikke
rode pijl geeft locatie van de aanwezige metalen eekhoornbrug weer. De overige
zes pijltjes zijn de geplande eekhoorntouwbruggen. Thuis surf ik nog een beetje
rond en kom een aller aardigs filmpje over de ludieke actie van de bewoners
tegen die van de eekhoornbrug een tijdelijke schommel hebben gemaakt. Maar er
was in de video ook een of andere jonge fractievoorzitter te zien die daar over de
gang van zaken over de aanleg en de onnodige kosten die eekhoornbruggen met
zich meebrengen nogal een paar krasse uitspraken deed: "die paar eekhoorns
kunnen mij gestolen worden".  Met deze bijna gefrusteerde opmerking
gaat hij genadeloos voorbij aan het feit dat recreatie en toerisme met elk jaar
1.200.000 overnachtingen, juist voor die natuur (en dus ook Eekhoorntjes) naar
het Veluwse Nunspeet willen komen en daarmee een belangrijke bron van inkomsten
voor "zijn" gemeente is. Bij dit soort negatieve ingrepen in de natuur zoals een
rondweg moet je juist extra investeringen doen om die natuur zo intact mogelijk
te houden en daarmee ook je inkomsten voor de toekomst veilig te stellen. Wij
mensen hebben niet het alleenrecht op de wereld, daarom moeten we ook  voor flora en fauna leefruimte garanderen.
Niet alleen bij nieuwe maar zeker ook bij bestaande wegen die onze laatste
restjes natuur versnipperen kun je niet genoeg bruggen slaan om de natuur beter
met elkaar te verbinden. Eigenlijk zouden er geen lang (dure)nde discussies
moeten zijn waar faunavoorzieningen moeten komen. We hebben nog heel veel goed
te maken. Just do right ! Daar krijgen we als mensheid in de toekomst zeker geen
spijt van!