Ethices en Ad Ethicam, Leibniz’ commentaar op de Ethica, hier voor het eerst in Nederlandse vertaling

0
458

De Vlaamse broers Frank en Stan
Janssens kunnen de bezoekers van dit weblog bekend zijn: een maand
geleden boden zij de Nederlandse vertaling van “ELUCIDARIUS
CABALLISTICUS sive Reconditae Hebraeorum Philosophiae brevis &
succincta
” van J. G. WACHTERUS aan, alsmede het commentaar erop
van G. W. LEIBNIZ in zijn Animadversiones De recondita Hebraeorum
Philosophia (Animadversiones ad Wachteri librum
). [Cf. dit blog]  

Deze keer brengen zij de in de
kop genoemde vertalingen van Leibniz' Ethica-commentaren, die hiermee
voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar zijn. Voor het
ontstaan ervan het volgende:

In 2010 volgde Frank Janssens de
HOVO cursus gegeven door E. Schliesser over Spinoza's Ethica.
Daar hij erg geïnteresseerd was in de commentaren van Leibniz
hierop, namelijk de Ethices en de Ad Ethicam, vroeg
hij, daar hij geen Nederlandse vertaling kon vinden, zijn jongere broer Stan,
classicus van opleiding, om de Latijnse teksten te vertalen (uit G.W.
Leibniz – Die philosophischen Schriften 1 – editie Gerhardt)

Aangespoord door een positieve
reactie van Prof. Schliesser zijn ze met dit project verder gegaan,
hetgeen niet eenvoudig was. Een betrouwbare vertaling vereist een
vertrouwdheid met Spinoza's denkwereld die ze zich nog eigen moesten
maken. Zij weten zich geen Spinoza-specialisten, maar willen hun
resultaat toch graag ter beschikking stellen.

En de webmaster en curator van
dit Spinoza-blog is uiteraard verguld en blij dat hij er de
internetuitgever van mag zijn. Chapeau dat zij zich met zoveel inzet aan dit project hebben gegeven.  

 Stan Verdult