Een vijandige levensbeschryving van Spinoza

0
307

Van  1774 tot 1783 gaven Petrus Conradi, uitgever te Amsterdam en  P. van der Plaats uitgever te Harlingen in tien delen Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. Op de titelpagina verschenen geen auteurs- resp. redacteursnamen, maar dat zouden de arts en historicus Simon Stijl (1731-1804) & dominee Johannes Stinstra (1708-1790) zijn geweest.

In deel twee verscheen in tien bladzijden een nogal vijandige "Het leven van Benedictus de Spinosa." Wel interessant om daarvan via books.google kennis te kunnen nemen.

Spinosa: "hy was de eerste, die het gevoelen der Ongodistery tot een zamenstel, volgens de regels der Meetkunde, gebragt heeft."

Simon Stijl & Johannes Stinstra: Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen. 10 delen; Petrus Conradi/ P. van der Plaats,  Amsterdam/ Harlingen, 1774 – 1783, Tweede deel, 1775