Een Hollandse Spinozastrijd in 1934 rondom J.H. Carp

0
250

De regelmatige bezoeker van dit weblog zal wel gemerkt hebben dat ik een tijdje terug soms eens met iets kwam dat ik vond in de digitale krantenverzameling bij de Koninklijke Bibliotheek, te vinden op kanten.kb.nl

Ik sta er van te kijken hoe heel anders de kranten in de eerste decennia van de 20e eeuw gevuld werden. Telkens konden er verslagen in aangetroffen worden van vergaderingen en van lezingenavonden. Zowel de vergaderingen van de Vereniging het Spinozahuis of die andere club, de Societas Spinozana, kom je veelvuldig tegen. Kom daar tegenwoordig maar eens om. Terecht hebben de kranten er in de loop van de tijd voor gekozen om alleen of voornamelijk als er nieuws te melden is daar aandacht aan te besteden. Dat ‘t nieuwe dan in veel gevallen uit hype-achtige onzin bestaat is weer een ander verhaal.

Regelmatig waren er in de jaren ’30 beschouwingen van dr. H. Carp over onderwerpen Spinoza betreffende in de kolommen van Het Vaderland te vinden. En één keer ontstond er in mei 1934 n.a.v. het verslag van een lezing van hem een discussie die je als een soort Spinozastrijd zou kunnen beschouwen. Ik geef daarvan met behulp van dat krantenarchief een kleine impressie.